Компютри, монитори, лаптопи и компютърна периферия втора употреба

Количка

[ ... ] Продукти
Към касата
VirtueMart
Количката Ви е празна.

Инфо: Вашият браузър не приема бисквитки, което ще Ви попречи да слагате продукти в кошницата си.

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на ПИСИ - СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД

    • Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. Христо Ботев №192, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200825951, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.pcsistemaoutlet.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

    • Регистрация

Регистрацията е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, както и валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес.

    • Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

    • Условия за поръчка на стоки

   • Поръчка

    Доставката на стоки от ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

   • Потвърждение и изпълнение на поръчки

    Операторът на ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. като запазва правото си да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.pcsistemaoutlet.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

    Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 12:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 12:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

    Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума чрез E-Pay акаунта си, тя се възстановява по сметката на клиента, като се приспаднат разходите по трансфера на сумата.

    Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, които клиентът има право да приеме или да откаже.

    • Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.pcsistemaoutlet.com, е два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България се определя по тарифите на куриерските услуги на Еконт Експрес.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка. Всички стоки, поръчани през интернет магазина www.pcsistemaoutlet.com, са застраховани.

    • Условия и начини на плащане

   • наложен платеж

    При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

   • E-Pay.bg – от електронната система за разплащания

    • Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура и гаранционна карта, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката.

    • Гаранционни условия

При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок и сервиза.

    • Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.pcsistemaoutlet.com в срок от седем работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи друг артикул на стойността на закупената от него стока.

Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата www.pcsistemaoutlet.com. ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД се представлява от : Нели Величкова; ЕИК:200825951 , BG 200825951; със седалище в град Пазарджик и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. Христо Ботев, №192.

Настоящите условия важат единствено за електронния магазин на ПИСИ – СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД

   • Условия за кандидатстване за кредит

ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД дава възможност за пазаруване на стоки на кредит чрез TBI Credit. Клиентите могат да се възползват от тази услуга само на място в магазина на ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД с адрес гр. Пазарджик, бул. Христо Ботев, №192.

За контакт: info@pcsistemaoutlet.com, телефон за връзка - 0882 07 96 88

Със зареждане на pcsistemaoutlet.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на pcsistemaoutlet.com.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на pcsistemaoutlet.com, е собственост на ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на pcsistemaoutlet.com, без изричното писмено съгласие на ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от pcsistemaoutlet.com за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на pcsistemaoutlet.com не изисква регистрация от потребителите. При пазаруването от сайта pcsitemaoutlet.com, регистрацията е задължителна.

Със зареждане на pcsistemaoutlet.com, потребителят се съгласява, че ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра pcsistemaoutlet.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на pcsistemaoutlet.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

За да използва услугите на pcsistemaoutlet.com, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет. При попълване заявлението за регистрация в pcsistemaoutlet.com потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми данни от pcsistemaoutlet.com.

С регистрацията си на pcsistemaoutlet.com, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от pcsistemaoutlet.com.

ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Потребителят изрично се съгласява, че pcsistemaoutlet.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на pcsistemaoutlet.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на pcsistemaoutlet.com. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез pcsistemaoutlet.com (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от pcsistemaoutlet.com.

С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: info@pcsistemaoutlet.com

Цените на стоките и услугите, описани на pcsistemaoutlet.com, са с ДДС. ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на pcsistemaoutlet.com или свързаните и предоставяни чрез pcsistemaoutlet.com услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на pcsistemaoutlet.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до pcsistemaoutlet.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Pcsitemaoutlet.com може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез pcsistemaoutlet.com, потребителят се съгласява и приема, че ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в pcsistemaoutlet.com по никакъв начин не означава, че ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на pcsistemaoutlet.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.  

ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на pcsistemaoutlet.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на pcsistemaoutlet.com се публикуват на pcsistemaoutlet.com и са достъпни за всички потребители.

Публикуване на коментари и участие във форуми на pcsistemaoutlet.com

Pcsistemaoutlet.com може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД и съдържанието на pcsistemaoutlet.com. За публикуване на коментари на pcsistemaoutlet.com може да изисква регистрация на потребителите.

Потребителите на pcsistemaoutlet.com се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на pcsistemaoutlet.com в нарушение на правилата по предходното изречение.

ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на pcsistemaoutlet.com.

ПИСИ-СИСТЕМА АУТЛЕТ ЕООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.

С публикуването на коментар или мнение на pcsistemaoutlet.com, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

 

Всички посочени цени са с включен ДДС!